REDAKSİYON

Redaksiyon bir belgede dil ve gramer açısından mevcut tüm hataların ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Çevrilmiş olan bir belge istenilen standartta olmadığında redaksiyon hizmetinden yararlanılır.
 
Çoğu kişiler yeniden yazım ve redaksiyonun ne gerektirdiği konusunda karmaşık fikirlere sahiptirler. Temel olarak, redaksiyon metnin grameri içerisindeki ufak hataların düzeltilmesini gerektirir. Oysaki yeniden yazım tüm metnin aslıyla aynı anlamı taşıyacak şekilde tekrar yazılmasını gerektirir.
 
Son derece yetenekli ana dili İngilizce olan uzman redaktörlerimiz sayesinde belgelerinizi aşağıdaki türden hatalara karşı kontrol ederek düzeltebiliriz:

  • Gramer
  • Sözdizimi
  • Kelime sırası
  • Zamirler
  • Heceleme
  • Deyimler
  • Noktalama işaretleri (virgüller, kesme işaretleri, noktalar)
  • Tamlama hataları
  • Genel uygunsuzluklar
© ER Tercüme, Tüm hakları saklıdır.